Schep Verwarming
NL | EN

Leliekwekerij R.L. van der Marel.

Complete ketelhuisinstallatie met stook- en stoomketel.
WOT-installatie 1200m3.
Hijsinstallatie met ondergrondse aanvoer, retour en verdeelleidingen vanuit ketelhuis.
Monorailverwarming.