Schep Verwarming
NL | EN

Tomatenkwekerij. Totale teeltoppervlak ca. 5.5ha. met totaal 8 verwarmingsafdelingen.

De nieuwbouw is door ons o.a. voorzien van:
-ketel/condensor installalatie met CO2-doseersysteem
-warmteopslaginstallatie van 1000m3
-transportsysteem buisrail met 8 kasgroepen
-buisrailverwarming 10 strangen ě51mm per 8m
-groeibuis aanvoer en retour vanuit ketelhuis met stalen ge´soleerde grondleidingen
-groeibuisverwarming 5 strangen ě32mm per 8m

NB: Er is begin 2007 een warmtekrachtinstallatie ge´nstalleerd t.b.v. teruglevering stroom. De rookgassen worden m.b.v. een rookgasreiniger in de tuin gedoseerd.